Заедно за мир!
Go For Peace!

"Светът няма да бъде унищожен заради хора, които вършат зло, а заради тези, които ги наблюдават, без да направят нещо"
Алберт Айнщайн
"The world will not be destroying by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.'
Albert Einstein

Движението - Movement

Мирът отсъства от публичното пространство. Времето за неутралитет отмина. Hеобходима е радикална промяна и действия в защита на мира, затова стартираме движение за мир.

Peace is absent from the public space. The time for neutrality is over. Now is needed a radical change and action to protect peace So we started a peace movement!

нашата мисия - Mission

НЕ на нарастващата милитаризация, НЕ на участието в чужди конфликти! НЕ на нападенията, над която и да е държава, в разрез с международното право и решенията на ООН! Заявяваме категорично „НЕ на войната“!

NO to the growing militarization. NOT participating in foreign conflicts! Non-interference in the internal affairs and territorial wholeness of sovereign states.

нашите цели

Борим се за съхраняване на мира в зоната на Черноморския басейн, Балканите, Европа и света.

- Разширяване на Договора за ликвидиране на ракети със среден и малък обсег (ДРСМО)

- Против разгръщане на военни контингенти в България, Балканите и страните в Европа и региона

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Промяната започва от нас!
Peace begins with you!

В този момент е по-важно от всякога да заявим категорично "НЕ" на войната!
Today it is more important than ever to stand up and declare "NO" to war!

Присъедини се!
Join us!

CONTACT US

Phone: +359 88 999 3236
Email : peacemovement2019@gmail.com
Address: 23 Vrabcha, Sofia 1000, Bulgaria

GO FOR PEACE

“The world will not be destroying by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.’ 
Albert Einstein

Copyright © 2019 Peace Movement. All Rights Reserved.